Cách Nhanh Chóng Để Tính Tổng Trong Excel

tinh-tong-trong-excel-6-tbmcc

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính tổng trong Excel 2010-2013, 2016. Có 5 cách để tính tổng một cột: tính tổng các ô đã chọn trên thanh trạng thái, sử dụng AutoSum để thêm tất cả hoặc chỉ các ô đã chọn, sử dụng hàm Sum hoặc chuyển đổi dữ liệu thành Bảng để dễ dàng tính toán.

Cách tính tổng trong Excel bằng một cú nhấp chuột

Có một phương pháp tính tổng rất nhanh trong Excel. Chỉ cần nhấp vào ký tự đại diện cho cột bạn muốn tính tổng, sau đó nhìn vào thanh trạng thái Excel để xem tổng cho các ô đã chọn.

Cách này rất nhanh, phương pháp này không cho phép sao chép và không hiển thị số.

Cách tính tổng trong Excel bằng AutoSum

Nếu bạn muốn tính tổng một cột trong Excel và giữ kết quả trong bảng, bạn có thể sử dụng hàm AutoSum. Nó sẽ tự động thêm số và hiển thị kết quả trong ô bạn chọn.

1. Không cần có phạm vi dữ liệu, hãy nhấp vào ô trống đầu tiên bên dưới cột bạn muốn tính tổng.

2. Home > Editing group > AutoSum.

3. Excel tự động thêm hàm SUM

4. Enter

Phương pháp này nhanh chóng và cho phép bạn thực hiện tính tổng và giữ các tổng trong bảng.

Tính tổng của mỗi cột bằng AutoSum

Khi tính tổng bằng AutoSum, chúng ta chọn toàn bộ vùng được tính tổng và hàng liền kề bên dưới (kết quả ở đâu).

Home > nhóm Editing > AutoSum

Tính tổng của mỗi hàng bằng AutoSum

Tương tự như khi sử dụng AutoSum cho mỗi cột, chúng tôi cũng chọn toàn bộ vùng để thêm vào cột liền kề tiếp theo (nơi có kết quả), như sau:

Chọn AutoSum và kết quả:

Sử dụng AutoSum để nhanh chóng tính toán bảng dữ liệu bằng cách kết hợp các hàng và cột

Bước 1: Chọn cả khu vực được tính tổng và vị trí đặt kết quả (cột và hàng)

Bước 2: Chọn chức năng AutoSum.

Kết quả:

Nhập thủ công hàm SUM để tính toán một cột trong Excel

Bạn cũng có thể nhập thủ công hàm SUM làm hàm tổng trong Excel. tại sao bạn cần cái này? Chỉ tính tổng các ô nhất định trong một cột hoặc chọn một dải dữ liệu thay vì chọn các ô theo cách thủ công

1. Bấm vào ô trong bảng mà bạn muốn xem tổng các ô đã chọn.

2. Nhập = sum(ô được chọn)

3. Bây giờ hãy chọn phạm vi dữ liệu có chứa các số được tính tổng và nhấn Enter.

Bạn sẽ thấy một cột cho tổng số. Tổng số sẽ xuất hiện trong ô đã chọn.

Tùy chọn này hữu ích nếu bạn có một cột lớn để tính tổng trong Excel và không muốn đánh dấu phạm vi dữ liệu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nhập chức năng theo cách thủ công. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng hàm SUM hoạt động với các giá trị hàng ẩn và được lọc. Nếu bạn chỉ muốn tính tổng các ô có thể nhìn thấy, hãy đọc tiếp.

Subtotal trong Excel

Hàm này rất tốt để tính tổng các ô có thể nhìn thấy.

1. Đầu tiên, hãy lọc bảng của bạn. Nhấp vào bất kỳ ô nào trong dữ liệu, chuyển đến tab Data và nhấp vào biểu tượng Bộ lọc.

2. Bạn sẽ thấy các mũi tên xuất hiện trong tiêu đề cột. Nhấp vào mũi tên bên cạnh tiêu đề để chọn thu hẹp dữ liệu.

3. Bỏ chọn Select All và chỉ chọn các giá trị để lọc. Nhấn OK để xem kết quả.

4. Chọn phạm vi dữ liệu và nhấp vào Tự động tính tổng trên tab Trang chủ.

Chỉ tính tổng các ô đã lọc trong cột.

Đó là tất cả để tính tổng trong Excel theo nhiều cách khác nhau. Muốn sử dụng tốt Excel trong công việc, bạn không những phải thành thạo các hàm của Excel mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ của Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *