Tag Archives: tính tổng trong Excel

Cách Nhanh Chóng Để Tính Tổng Trong Excel

tinh-tong-trong-excel-6-tbmcc

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính tổng trong Excel 2010-2013, 2016. Có 5 cách để tính tổng một cột: tính tổng các ô đã chọn trên thanh trạng thái, sử dụng AutoSum để thêm tất cả hoặc chỉ các ô đã chọn, sử dụng hàm Sum hoặc chuyển đổi […]