Tag Archives: so sánh dữ liệu trên 2 cột Excel

Hướng dẫn cách so sánh dữ liệu trên 2 cột Excel bằng hàm cực đơn giản

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-20-tbmcc

Việc gộp hai cột dữ liệu lại với nhau trong Excel để hiểu được sự khác biệt và thiếu sót là một việc rất cần thiết khi sử dụng Excel để nhập dữ liệu. Vậy làm thế nào để so sánh 2 cột dữ liệu, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này cách sử […]