Tag Archives: Hàm ROUND trong Excel

Hàm Round Trong Excel | Cách Dễ Nhất Để Làm Tròn Số 

Hàm ROUND trong Excel là một trong những hàm thường được sử dụng để làm tròn số khi thực hiện tính trung bình. Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm ROUND trong Excel để làm tròn một số xác định nhé! Ví dụ trong bài viết được thực hiện trên phiên […]