Tag Archives: hàm đếm trong excel

Hướng Dẫn Cách Dùng Các Hàm Đếm Trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIFS

Trong hướng dẫn ngắn này của chúng tôi, các kiến ​​thức cơ bản về hàm COUNT và COUNTA sẽ được giải thích và một số ví dụ về cách sử dụng hàm đếm trong Excel sẽ được đưa ra. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng các hàm COUNTIF và COUNTIFS để đếm các ô […]