Tag Archives: Đánh Số Trang Trong Excel

Hướng Dẫn Cách Đánh Số Trang Trong Excel Dễ Dàng Nhất

thêm Header/Footer ở tab Insert

Đánh số trang trong Excel được thiết kế để sắp xếp các trang tính sao cho chúng theo đúng thứ tự sau khi in ra giấy. Vậy việc đánh số trang trong Excel được thực hiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi học cách đánh số trang trong Excel nhé. Dùng Page Setup để […]