Tag Archives: COUNTIF trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Để Đếm Dữ Liệu Theo Điều Kiện

countif-trong-excel-1-tbmcc

Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm các ô có dữ liệu điều kiện giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nếu chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm COUNTIF cũng như cách sử dụng nó. 1. Hàm COUNTIF là gì? […]