Hướng dẫn cách so sánh dữ liệu trên 2 cột Excel bằng hàm cực đơn giản

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-20-tbmcc
Việc gộp hai cột dữ liệu lại với nhau trong Excel để hiểu được sự khác biệt và thiếu sót là một việc rất cần thiết khi sử dụng Excel để nhập dữ liệu. Vậy làm thế nào để so sánh 2 cột dữ liệu, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này cách sử dụng hàm so sánh 2 cột dữ liệu trong Excel cực kỳ đơn giản này nhé!
Bài viết được hoàn thành trên máy tính xách tay hệ điều hành Windows phiên bản Excel 2016. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác tương tự trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2019 và MacOS.
 • Khi bạn muốn tìm sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.
 • Khi bạn cần so sánh lượng dữ liệu giữa 2 cột.
 • Khi cần tìm những điểm giống nhau hoặc giống nhau giữa hai cột dữ liệu.
 • Ưu điểm: dễ sử dụng, so sánh nhanh chóng.
 • Nhược điểm: Phần này phân biệt chữ hoa chữ thường, nó chỉ có thể so sánh dữ liệu trên 1 đường ngang.

Cú pháp hàm: =EXACT(Text1;Text2)

Trong đó:

 • Text1: Dữ liệu cần so sánh thứ 1
 • Text2: Dữ liệu cần so sánh thứ 2.

Lưu ý:

 • Hàm Exact So sánh hai chuỗi văn bản, nếu hai chuỗi trùng khớp, nó trả về True, nếu hai chuỗi dữ liệu khác nhau, nó trả về False.
 • Hàm Exact có phân biệt chữ hoa chữ thường trong khi so sánh.

Ví dụ:

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-1-tbmcc

Bước 1: Nhập cú pháp =Exact($A$2:$A$7;$B$2:$B$7)

Trong đó:

 • $A$2:$A$7: Dữ liệu cần so sánh của cột 1
 • $B$2:$B$7: Dữ liệu cần so sánh của cột 2

Lưu ý: Trong công thức này, mình giữ nguyên hai địa chỉ trong công thức là địa chỉ tuyệt đối, để khi kéo xuống áp dụng cho các ô bên dưới sẽ không bị sai kết quả.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-2-tbmcc

Bước 2: Nhấn Enter:

 • True: Giống nhau.
 • False: Khác nhau.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-3-tbmcc

Bước 3: Nhấn giữ ô vuông nhỏ ở góc > Kéo xuống

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-4-tbmcc

Như bạn thấy, nhấn Enter sau khi nhập hàm sẽ trả về giá trị True và False. Trong số đó, các quả có chữ hoa ở cả hai cột trả về True và phần còn lại trả về False.

 • Ưu điểm: So sánh được 2 cột dữ liệu, chính xác và không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Nhược điểm: Các bước thực hiện khá lâu và phức tạp.

Cú pháp của hàm: =COUNTIF(Range;Criteria)

Trong đó:

 • Range: Vùng chứa dữ liệu cần đếm (tham số bắt buộc).
 • Criteria: Điều kiện dùng để đếm dữ liệu (tham số bắt buộc).

Hàm Countif Đếm số ô đáp ứng các điều kiện cụ thể trong phạm vi dữ liệu đã chọn.

Ví dụ

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-5-tbmcc

Bước 1: Đặt tên cho cột dữ liệu 1.

Chọn hết cột đầu tiên chứa dữ liệu > ô địa chỉ > Danhsach1 > Enter.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-6-tbmcc

Bước 2: Đặt tên cho cột dữ liệu 2

Tương tự như bước 1

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-7-tbmcc

Bước 3: Chọn toàn bộ Danhsach1 > Home.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-8-tbmcc

Bước 4: Conditional Formatting > New Rule.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-9-tbmcc

Bước 5: Chọn Use a formula to determine which cells to format.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-10-tbmcc

Bước 6: Nhập công thức =COUNTIF(Danhsach2,A2)=0 > Format.

Giải thích công thức:

 • Công thức này có nghĩa là bạn sẽ tính toán kết quả trên Danhsach2 và so sánh nó với giá trị của Danhsach1 bắt đầu từ ô A2.
 • Về phần = 0, nghĩa là nếu trong Danhsach1 trên Danhsach2 không có quả nào tương tự thì Excel sẽ diễn giải quả đó là 0, và chúng ta sẽ tiếp tục định dạng giá trị 0 thành màu giống như ví dụ.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-11-tbmcc

Bước 7: Format Cells > chọn thẻ Fill > Chọn màu đánh dấu loại quả không có trong Danhsach2 > OK.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-12-tbmcc

Bước 8: OK

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-13-tbmcc

Bước 9: Chọn toàn bộ Danhsach2 > Home.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-14-tbmcc

Bước 10: Conditional Formatting > New Rule.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-15-tbmcc

Bước 11: Chọn Use a formula to determine which cells to format.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-16-tbmcc

Bước 12: Nhập công thức =COUNTIF(Danhsach1;C3)=0 > Chọn Format.

Giải thích công thức:

 • Công thức này có nghĩa là bạn sẽ tính toán kết quả trên Danhsach1 và so sánh nó với giá trị của Danhsach1 bắt đầu từ ô C3.
 • Phần = 0 có nghĩa là nếu không có trái cây nào tương tự trong Danhsach1 trên Danhsach1, thì Excel sẽ diễn giải kết quả đó là 0 và chúng ta sẽ tiếp tục định dạng giá trị 0 có cùng màu như ví dụ.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-17-tbmcc

Bước 13: Format Cells > Fill > Lựa chọn màu đánh dấu loại quả không có trong Danhsach1> OK.

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-18-tbmcc

Bước 14: OK

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-19-tbmcc

Kết quả

So-sanh-du-lieu-tren-2-cot-excel-20-tbmcc