Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ Từ ZKTeco Iclock 660

Tính năng nổi bật

  • Máy ảnh: 1,3 M pixels
  • Cho phép kết nối với PC qua cổng: Ethernet(TCP/IP) và cổng USB
  • Có thể kết nối thông qua Wifi và GPRS
  • Quản lý sự kiện (doctor, personal issues, etc…)
  • Bao gồm tất cả các ngôn ngữ Châu Âu(văn bản và giọng nói)
  • Cấu hình trong menu Giọng (nam/nữ) và văn bản
  • Firmware chuyên nghiệp với các chức năng nâng cao:
  • Photo ID (Hiện ảnh người dùng) và quản lý danh sách hình ảnh trắng/đen.
  • Thời gian thức (dữ liệu bản ghi được liên tục kết nối tới Server).
  • Ảnh nền (Có thể đặt logo nhà máy và thương hiệu)