Máy Chấm Khuôn Mặt – Thẻ Từ ZKTeco G3 Plus

Đặc điểm nổi bật

  • Chấm công bằng vân tay + thẻ cảm ứng + khuôn mặt
  • Lưu trữ 5.000 vân tay, 3.000 khuôn mặt, 10.000 thẻ
  • Quản lý lên đến 100.000 giao dịch
  • Hỗ trợ kết nối Wifi
  • Nhận diện vân tay, khuôn mặt giả
  • Nhận diện khuôn mặt chống lóa