Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ Từ Ronald Jack TFT 900

Đặc điểm nổi bật

  • Chấm công bằng vân tay + thẻ cảm ứng
  • Pin lưu điện kèm theo máy
  • Quản lý 10.000 vân tay, 10.000 thẻ cảm ứng + password
  • Bộ nhớ 200.000 IN/OUT, chụp hình khi chấm công
  • Một người đăng ký được 10 vân tay
  • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt