Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ Từ Ronald Jack T8

Đặc điểm nổi bật

  • Kiểu dáng nhỏ gọn
  • Lưu trữ: 1.000 vân tay, 1.000 thẻ
  • Dung lượng: 80.000 bản ghi
  • Lấy vân tay nhanh
  • Phần mềm tiếng việt
  • Độ bền cao