Máy Chấm Công Khuôn Mặt – Vân Tay Ronald Jack IFACE 302

Đặc điểm nổi bật

  • Chấm công bằng khuôn mặt + vân tay
  • Màn hình màu cảm ứng TFT 4.3 inch
  • Quản lý 3.000 khuôn mặt, 4000 vân tay
  • Lưu trữ 100.000 lượt IN/OUT
  • Tốc độ xửu lý nhanh
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh & Tiếng Việt