Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ Từ Ronald Jack 879C

Đặc điểm nổi bật

  • Hỗ trợ chấm công vân tay + thẻ cảm ứng
  • Quản lý 3.000 vân tay, 10.000 thẻ cảm ứng + password
  • Lưu trữ 100.000 IN/OUT
  • Tích hợp âm thanh chuông báo
  • Một người đăng ký được nhiều vân tay
  • Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
  • Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ
  • Thởi gian nhận diện nhanh