Máy Chấm Công Vân Tay (Wifi) Ronald Jack 5000T-C

Đặc điểm nổi bật

  • Hỗ trợ chấm công bằng vân tay
  • Quản lý 3.000 vân tay &password
  • Lưu trữ 100.000 in/out
  • Tích hợp âm thanh, chuông báo ra vào tăng ca
  • Hỗ trợ kết nối Wifi
  • Một người được đăng ký 10 vân tay & mật khẩu