Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 5000AID

Đặc điểm nổi bật

  • Chấm công bằng vân tay+ thẻ cảm ứng
  • Dung lượng 4.000 vân tay, 10.000 thẻ
  • Lưu trữ 100.000 lượt IN/OUT
  • Tích hợp hệ thống đóng mở cửa
  • Một người có thể đăng ký nhiều vân tay
  • Thời gian nhận diện nhanh
  • Bộ nhớ lưu dữ dữ liệu khi mấy điện