Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ Từ Ronald Jack 4000TID-C

Đặc điểm nổi bật

  • Chấm công bằng vân tay + thẻ cảm ứng
  • Quản lý 4.200 vân tay, 3.000 thẻ và password
  • Lưu trữ 100.000 IN/OUT
  • Tốc độ xử lý nhanh
  • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt