Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ Từ Ronald Jack 3000TID

Đặc điểm nổi bật

  • Chấm công bằng vân tay + thẻ cảm ứng
  • Màn hình đen trắng TFT 3 inch
  • Quản lý 3.000 vân tay, 10.000 thẻ cảm ứng
  • Lưu trữ 100.000 IN/OUT
  • Một người có thể đăng kí nhiều vân tay
  • Tốc độ xử lý nhanh <1s
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh & Tiếng Việt