Hàm Trừ Trong Excel | Các Cách Sử Dụng Đơn Giản Nhất

ham-tru-trong-excel-1

Trong các phép tính, phép trừ là một trong những phép tính phổ biến khi sử dụng Excel. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn trong bài viết dưới đây cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhanh chóng và đơn giản nhất.

Hàm trừ trong Excel là gì?

Trong Excel, hàm “dấu trừ” không được hỗ trợ. Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng dấu trừ “-” để thực hiện phép trừ trong Excel hoặc sử dụng hàm Sum để thực hiện phép trừ.

Phương pháp trừ trong Excel

Sử dụng toán tử

Để sử dụng các toán tử tính toán trong Excel, bạn cần đặt dấu “=” trước phép tính. Sau đó, nhập số hoặc tham chiếu ô và sử dụng toán tử trừ “-” để trừ số.

Ví dụ: thực hiện phép tính 20-8

Bạn có thể nhập trực tiếp một phép tính ngắn, ví dụ: nhập công thức = 20-8 và nhấn Enter trong ô tham chiếu nơi bạn muốn hiển thị kết quả.

Hoặc bạn có thể sử dụng tham chiếu ô để trừ số trong ô A1 với số trong ô B1 thông qua công thức = A1-B1.

Trừ nhiều ô

Để trừ nhiều ô trong Excel, hãy trừ giá trị trong ô tham chiếu đầu tiên với giá trị trong các ô còn lại.

Ví dụ: Pitaya là trái cây còn sót lại. Tìm số thanh long

Nhập công thức = A2-B2-C2-D2-E2 và nhấn Enter (F2) trong ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

 

Số thanh long bạn sẽ nhận được là:

Sử dụng hàm SUM

Ngoài việc sử dụng dấu “-” giữa các giá trị cho các phép tính trừ, bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM (hàm tính tổng).

Ví dụ 1: Sử dụng các số trừ cho hàm SUM (Hàm SUM là tổng các số bị trừ).

Bước 1: Nhập công thức = A1-SUM (B1: E1) và nhấn Enter trong ô tham chiếu (A3) nơi kết quả sẽ được hiển thị.

 

Bước 2: Hiển thị kết quả như hình bên dưới:

Ví dụ 2: Sử dụng hàm SUM để trừ

Để cú pháp hàm SUM thực hiện phép trừ, bạn phải thêm dấu trừ trước tham số để biến nó trở thành số hạng âm.

Bước 1: Nhập công thức = SUM (A1; -B1; -C1; -D1; -E1) và nhấn Enter (A3) trong ô tham chiếu nơi kết quả sẽ được hiển thị.

 

Bước 2: Kết quả sẽ hiện ra.

Trừ theo phần trăm

Để trừ%, bạn có thể sử dụng dấu “-” hoặc hàm SUM để tính% bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn như bình thường. Nếu giá trị không có%, bạn có thể thêm ký hiệu% (phím số 5 trên bàn phím) sau mỗi giá trị.

Ví dụ: Tính tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình

Cách 1: Dùng dấu “-” để tính như bình thường.

Nhập công thức: = B1-B2-B3, nhấn Enter, kết quả sẽ có ngay.

Cách 2: Sử dụng hàm SUM để trừ%

Sử dụng các số trừ cho hàm SUM (hàm SUM là tổng các số bị trừ).

Nhập công thức = B1-SUM (B2: B3) và nhấn Enter, bạn sẽ nhận được kết quả.

Sử dụng hàm SUM để trừ

Tương tự, bạn cần thêm dấu trừ trước giá trị trong hàm SUM để biến giá trị thành số âm.

Nhập công thức = SUM (B1; -B2; -B3) rồi nhấn Enter, bạn sẽ nhận được kết quả.

Trừ ngày tháng

Để trừ ngày, bạn phải đảm bảo rằng giá trị của bạn ở định dạng ngày. Bạn thực hiện phép trừ trên và kết quả của phép trừ là hiệu số ngày giữa hai giá trị.

Ví dụ: trừ 2 ngày 18/8/2021 và 8/8/2021 thì bạn làm như sau:

Bước 1: Nhập công thức = B1-A1, sau đó nhấn Enter trong ô tham chiếu (A2) nơi kết quả sẽ được hiển thị.

Bước 2: Bạn sẽ nhận được kết quả chênh lệch giữa các ngày từ 18/08/2021 đến 08/08/2021.

Trừ các ký tự trong Excel

Để trừ các ký tự, bạn có thể kết hợp các hàm sau:

Hàm TRIM và hàm SUBSTITUTE sử dụng hàm phân biệt ký tự để thực hiện phép trừ

Sử dụng hàm REPLACE, hàm TÌM KIẾM và hàm LEN để thực hiện phép trừ bằng các hàm không phụ thuộc vào ký tự

Ví dụ 1: Sử dụng chức năng nhận dạng ký tự để trừ

Trong ô C1, nhập hàm = TRIM (SUBSTITUTE (A1; B1; “”))

Hàm TRIM được sử dụng để loại bỏ khoảng trắng thừa giữa các ký tự.

Hàm SUBSTITUTE được sử dụng để thay thế văn bản cụ thể trong một chuỗi văn bản.

Công thức này sẽ phân biệt rõ ràng giữa chữ hoa và chữ thường trong ô.

Bạn sẽ nhận được kết quả của phép trừ các ký tự trong ô B1 với các ký tự trong ô A1.

Ví dụ 2: Sử dụng các hàm không phân biệt ký tự để trừ

Trong ô C1, nhập hàm = REPLACE (A1; SEARCH (A1; B1); LEN (B1); “”))

Hàm REPLACE được sử dụng để thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác.

Hàm TÌM KIẾM định vị một chuỗi văn bản trong chuỗi văn bản thứ hai và trả về số vị trí của chuỗi văn bản đầu tiên từ ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản thứ hai.

Hàm LEN được sử dụng để lấy độ dài của một chuỗi.

Công thức này không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong ô.

Bạn sẽ nhận được kết quả của phép trừ các ký tự trong ô B1 với các ký tự trong ô A1.

 

Trên đây là bài viết hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm trừ trong Excel đơn giản và nhanh chóng. chúc bạn thành công! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại lời nhắn trong phần bình luận!