Hàm Round Trong Excel | Cách Dễ Nhất Để Làm Tròn Số 

Hàm ROUND trong Excel là một trong những hàm thường được sử dụng để làm tròn số khi thực hiện tính trung bình. Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm ROUND trong Excel để làm tròn một số xác định nhé!

 • Ví dụ trong bài viết được thực hiện trên phiên bản Excel 2019, bạn có thể áp dụng cho các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.
 • Bạn có thể tải một số ví dụ về bài tập hàm ROUND trong Excel để làm quen nhé!

Công thức hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND là một hàm để làm tròn số sau số thập phân, dấu chấm hoặc dấu phẩy (tùy thuộc vào cấu hình Excel của bạn). Được sử dụng để làm tròn kết quả trung bình.

Hàm ROUND có cấu trúc như sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số được làm tròn.
 • Num_digits: Số chữ số để làm tròn.

Lưu ý:

 • Nếu Num_digits dương, là một số dương, số đó sẽ được làm tròn đến số chữ số thập phân được chỉ định.
 • Nếu Num_digits bằng 0, số sẽ được làm tròn thành số nguyên gần nhất.
 • Nếu Num_digits âm là số âm, số sẽ được làm tròn ở bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ hàm ROUND

Giả sử chúng ta có danh sách các yêu cầu sau:

 • Làm tròn 8,15 đến một chữ số thập phân.
 • Làm tròn 8.149 đến một chữ số thập phân.
 • Làm tròn -9,475 đến hai chữ số thập phân.
 • Làm tròn 51,256 đến một chữ số thập phân ở bên trái dấu thập phân.
 • Làm tròn 500,5 đến bội số gần nhất của 1000.
 • Làm tròn -50,55 đến bội số gần nhất của 100.
 • Làm tròn 4,98 đến bội số gần nhất của 10.

Để sử dụng hàm tính toán thuận tiện nhất, bạn đưa dữ liệu vào bảng tính Excel:

ham-round-trong-excel-1

Bảng chứa dữ liệu được thao tác:

 • Làm tròn 8.15 đến một chữ số thập phân: nhập =ROUND(8.15,1)
 • Làm tròn 8.149 đến một chữ số thập phân: nhập =ROUND(8.149,1)
 • Làm tròn -9,475 đến hai chữ số thập phân: nhập =ROUND(-9.475,2)
 • Làm tròn 51,256 đến một chữ số thập phân ở bên trái dấu thập phân: nhập =ROUND(51.256,-1)
 • Làm tròn 500,5 đến bội số gần nhất của 1000: nhập =ROUND(500.5,-3)
 • Làm tròn -50,55 đến bội số gần nhất của 100: nhập =ROUND(-50.55,-2)
 • Làm tròn 4,98 đến bội số gần nhất của 10: nhập =ROUND(4.98,-1)

Kết quả như sau:

ham-round-trong-excel-2

Có thể thấy rằng các số dưới 5 sẽ được làm tròn xuống và các số từ 5 trở lên sẽ được làm tròn:

 • 8.15 Làm tròn đến một chữ số thập phân là 8.2.
 • 8.149 Làm tròn đến một chữ số thập phân là 8.1.
 • -9,475 làm tròn đến hai chữ số thập phân là -9,48.
 • 51,256 làm tròn đến một chữ số thập phân ở bên trái của dấu thập phân là 50.
 • 500,5 được làm tròn đến bội số gần nhất của 1000, là 1000.
 • -50,55 được làm tròn thành bội số gần nhất của 100 của -100.
 • 4,98 được làm tròn thành bội số gần nhất của 10, là 0.

Một số hàm liên quan đến hàm ROUND

Hãy cùng xem qua một số hàm liên quan đến hàm ROUND:

Hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDUP được sử dụng để làm tròn số, làm tròn số. 

Hàm ROUNDUP có cấu trúc sau:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số được làm tròn..
 • Num_digits: Số chữ số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

ham-round-trong-excel-3

Bạn có thể thấy rằng tất cả các vị trí cần làm tròn đều được làm tròn:

 • 6.1 được làm tròn đến chữ số thập phân 0 gần nhất là 7 thay vì 6.
 • 2.9 được làm tròn đến 3 chữ số thập phân.
 • 5.159 được làm tròn lên, để lại 3 chữ số thập phân là 5.152.

Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN được sử dụng để làm tròn một số xuống gần bằng 0.

Hàm ROUNDDOWN có cấu trúc sau:

=ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số được làm tròn.
 • Num_digits: Để làm tròn đến số chữ số.

ham-round-trong-excel-4

Bạn có thể thấy rằng tất cả các vị trí bạn muốn làm tròn đã được làm tròn:

 • 6.1 Làm tròn xuống, chữ số 0 sau dấu thập phân là 6, không phải 7.
 • 2.9 được làm tròn đến chữ số thập phân 0 gần nhất là 2 thay vì 3.
 • 5.159 được làm tròn lên, để lại 3 chữ số thập phân là 5.151.

Hàm MROUND

Hàm MROUND được sử dụng để làm tròn thành bội số của một số khác.

Hàm MROUND có cấu trúc sau:

=MROUND(Number, Multiple)

Trong đó:

 • Number: Số được làm tròn.
 • Multiple: Số được làm tròn thành bội số của nó.

ham-round-trong-excel-5

Như bạn có thể thấy, tất cả các số đều được làm tròn thành bội số của số bắt buộc:

 • Làm tròn 8 đến bội số gần nhất của 3, là 9 (9 là bội số của 3).
 • Làm tròn -8 đến bội số gần nhất của -3, là -9 (-9 là bội số của -3).
 • Làm tròn 3,7 đến bội số gần nhất của 0,2, là 3,8.

Trên đây là một số ví dụ về hàm hàm ROUND trong Excel làm tròn một số cụ thể trong Excel. Hy vọng nó sẽ giúp bạn, và chúc may mắn!