Hướng Dẫn Cách Dùng Các Hàm Đếm Trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIFS

Trong hướng dẫn ngắn này của chúng tôi, các kiến ​​thức cơ bản về hàm COUNT và COUNTA sẽ được giải thích và một số ví dụ về cách sử dụng hàm đếm trong Excel sẽ được đưa ra. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng các hàm COUNTIF và COUNTIFS để đếm các ô đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện xác định trước.

Khi sử dụng Excel, ngoài việc tính toán các giá trị số, bạn cũng cần đếm các ô có giá trị bất kỳ hoặc các loại giá trị cụ thể. Ví dụ: bạn có thể muốn nhanh chóng tính toán tất cả các mục trong danh sách hoặc tổng khoảng không quảng cáo trong một phạm vi đã chọn.

Excel có một số hàm đặc biệt COUNT và COUNTA để đếm ô. Cả hai đều rất đơn giản và dễ áp dụng. 

Các loại hàm đếm và ý nghĩa

Có nhiều cách để đếm trong excel, sử dụng hàm nào trong excel tùy thuộc vào loại dữ liệu mà chúng ta muốn đếm. Sau đây là danh sách các hàm đếm thường được sử dụng trong excel:

 • COUNT – Đếm ô chứa số
 • COUNTA – Đếm ô không rỗng
 • COUNTBLANK – Đếm ô trống
 • COUNTIF – Đếm theo một điều kiện
 • COUNTIFS – Đếm theo nhiều điều kiện

Hướng dẫn dùng hàm COUNT, COUNTA

Cú pháp:

 • =COUNT(value1, value2, …) 
 • =COUNTA(value1, value2, …)
 • =COUNTBLANK(range)

Lưu ý:

 • Hàm COUNT sẽ đếm các tham số là số, ngày tháng hoặc số đại diện cho số. Các thông số có giá trị không chính xác hoặc các chữ cái không thể chuyển thành số sẽ không được tính.
 • Nếu tham số là một mảng, thì hàm COUNT không đếm các ô trống, giá trị logic, texy hoặc giá trị lỗi trong mảng. 
 • Nếu bạn cần tính toán các giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy sử dụng hàm COUNTA, có cùng cú pháp.
 • Các ô chứa công thức trả về chuỗi trống (“”) cũng được tính bằng hàm COUNTBLANK giống như các ô trống thông thường. Nhưng các ô chứa giá trị = 0 sẽ không được tính.

Ví dụ:

Hướng dẫn dùng hàm COUNT, COUNTA
Hướng dẫn dùng hàm COUNT, COUNTA

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIF

Mục đích: Tính số ô trong dãy thoả mãn điều kiện cho trước

Cú pháp:

 •  =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • Range : vùng dữ liệu cần đếm
 • Criteria : Điều kiện để đếm.

Lưu ý:

 • Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện trong các điều kiện:? Đại diện cho một ký tự và * đại diện cho nhiều ký tự. Tìm điều kiện là dấu? Hoặc *, rồi nhập ~ OK * ở phía trước?
 • COUNTIF không phân biệt chữ cái hoa hay thường.

Ví dụ:

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIF
Hướng dẫn dùng hàm COUNTIF

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIFS

Mục đích: Tính số ô thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước trong một vùng

Cú pháp:

 • =COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

Trong đó

 • range1, range2 …: Có thể tính toán tới 127 phạm vi ô. Chúng có thể là các ô chứa số, văn bản, tên, mảng hoặc các ô tham chiếu có chứa số, các ô trống sẽ bị bỏ qua.
 • criteria1, criteria2…: Có thể tính toán tới 127 điều kiện.

Lưu ý: Chỉ khi tất cả các điều kiện tương ứng với ô là đúng, mỗi ô trong phạm vi dữ liệu được đếm sẽ được đếm.

Ví dụ:

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIFS
Hướng dẫn dùng hàm COUNTIFS

Quay trở lại với ví dụ ở Phần 3, chúng ta sử dụng hàm COUNTIFS để tính các giá trị sau: Có bao nhiêu “Bút” được bán số lượng <50

 • =COUNTIFS(B3:B9;”Bút”;C3:C9;”<50″) → 0

Số lượng bán của các sản phẩm bắt đầu bằng “T” và có số lượng bán> 70

 • =COUNTIFS(B3:B9;”T*”;C3:C9;”>70″) → 2 (Tẩy, Thìa)

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng họ hàm COUNT trong Excel để bạn có thể áp dụng nó vào các phép tính và thống kê dữ liệu. Các hàm COUNT này thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác để xử lý công việc nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm đếm trong Excel và ứng dụng của nó trong công việc, nếu có thắc mắc hay ý kiến ​​đóng góp khác liên quan đến bài viết đừng quên để lại lời nhắn tại phần comment dưới đây nhé.