Hướng Dẫn Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel Kèm Ví Dụ

Dữ liệu ngày tháng trên Excel hiển thị không chính xác. Tôi muốn thay đổi định dạng nhưng vẫn chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách định dạng ngày tháng trong Excel. Cùng theo dõi và thực hiện ngay trên laptop, máy tính của bạn nhé!

Ưu điểm thực hiện: Giúp bạn định dạng ngày tháng trong Excel theo mục đích của bạn. Nhiều phương pháp định dạng giúp công việc của bạn chuyên nghiệp hơn và giúp bạn thành thạo hơn trong Excel.

Phiên bản hướng dẫn: Bài viết dưới đây dành cho Microsoft Excel 365, các phiên bản Excel khác cũng có nhưng giao diện sẽ hơi khác một chút.

1. Cách định dạng ngày tháng trong Excel

Dùng Control Panel

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng kính lúp > Control Panel > Chọn Control Panel.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-111

Bước 2: Category > view by > Clock and Region.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-112
Tìm và chọn Clock and Region

Bước 3: Chọn Region.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-113
Chọn chức năng Region

Bước 4: Format > Chọn định dạng ngày giờ ở Date and time formats > Bạn có thể xem trước định dạng sau khi chỉnh sửa Examples > OK

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-114
Định dạng ngày giờ và nhấn OK

Short Date

Bước 1: Quét vùng dữ liệu > Nhấp chuột phải > Format Cells.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-121
Quét dữ liệu và chọn Format Cells

Bước 2: Date > Type > Locale (Location) > Xem trước định dạng tại Sample > OK

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-122
Chọn định dạng tại Date và nhấn OK

Bước 3: Xem kết quả.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-123
Kết quả sau khi định dạng

Custom Format

Bước 1: Quét vùng dữ liệu > Nhấp chuột phải > Format Cells.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-131
Chọn Format Cells sau khi quét dữ liệu

Bước 2: Custom > Chọn kiểu định dạng > OK

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-132
Định dạng tại Custom và nhấn OK

Bước 3: Xem kết quả

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-133
Kết quả của định dạng

2. Cách nhập ngày tháng năm trong Excel

Nhập bằng phím tắt

Bằng cách sử dụng phím tắt, bạn có thể nhập ngày hoặc giờ hiển thị trên máy tính của mình vào Excel.

+ Ctrl +;”: Nhập ngày tháng năm

+ Ctrl + Shift +;”: Nhập giờ

+ Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím để nhập ngày và giờ vào ô cùng một lúc Ctrl + ; > nhấn Space và tổ hợp Ctrl + Shift + ;.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-21
Các phím tắt nhập ngày tháng năm

Nhập bằng hàm trong Excel

Hàm TODAY

Sử dụng hàm TODAY để nhập và cập nhật ngày trong ô.

Công thức: =TODAY()

Ý nghĩa công thức: Nhập ngày tháng năm trên máy tính vào ô trống.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-22
Sử dụng hàm TODAY

Hàm NOW

Hàm NOW tương tự như TODAY, ngoại trừ hàm NOW thêm nhiều giờ và phút hơn TODAY.

Công thức: =NOW()

Ý nghĩa công thức: Nhập ngày và giờ trên máy tính của bạn vào hộp.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-23
Sử dụng hàm NOW

3. Chuyển tháng/ngày sang ngày/tháng trong Excel

Bước 1: Quét vùng cần chuyển > Data > Text to Columns.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-31
Quét dữ liệu vào Data chọn Text to Columns

Bước 2: Nhấn Next

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-32
Nhấn chọn Next

Bước 3: Bỏ hết dấu tích > Nhấn Next.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-33
Bỏ tích và nhấn Next

Bước 4: Date > MDY > Chọn nơi muốn đưa dữ liệu ra > Finish.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-34
Điều chỉnh định dạng và nhấn Finish

Bước 5: Kết quả.

dinh-dang-ngay-thang-trong-excel-35
Ngày tháng đã được chuyển đổi thành công

Trên đây là hướng dẫn định dạng ngày tháng trong Excel, hi vọng sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại bạn trong thời gian sớm nhất!