Cách Sử Dụng Hàm Countif Trong Excel Để Đếm Dữ Liệu Theo Điều Kiện

countif-trong-excel-1-tbmcc

Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm các ô có dữ liệu điều kiện giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nếu chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm COUNTIF cũng như cách sử dụng nó.

countif-trong-excel-1-tbmcc

1. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF là một hàm đếm dữ liệu có điều kiện trong Excel, với cú pháp = COUNTIF (Range, Criteria). Hàm COUNTIF thường được sử dụng với các bảng thống kê để đếm số ô chứa các giá trị thỏa mãn một điều kiện nhất định. Ngoài ra, hàm COUNTIF còn có thể giúp bạn so sánh hai dữ liệu với nhau.

Trong đó:

  • Range: là phần vùng mà bạn muốn tính toán dữ liệu cần thiết. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Criteria: Bắt buộc để đếm một dải giá trị, có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

2. Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Ví dụ 1: Đếm số lần xuất hiện trong bảng

Câu hỏi: Sử dụng chức năng COUNTIF để đếm số lần điện thoại di động Iphone xuất hiện trong bảng doanh số, như hình dưới đây.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập = COUNTIF (B4:B8, “iPhone”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

countif-trong-excel-2-tbmcc

Bước 2: Enter

countif-trong-excel-3-tbmcc

Ví dụ 2: Thống kê trong những điều kiện nhất định

Chủ đề: Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số điện thoại có doanh số > 100 trong bảng doanh số, như hình dưới đây.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = COUNTIF (D4:D7, “> 100”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

countif-trong-excel-4-tbmcc

Bước 2: Enter

countif-trong-excel-5-tbmcc

Ví dụ 3: Số lần xuất hiện cho các tìm kiếm và thống kê

Chủ đề: Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của các đơn hàng trong bảng dưới đây có chứa các ký tự thay thế.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = COUNTIF (B4:B8, “i*”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

countif-trong-excel-6-tbmcc

Bước 2: Enter

countif-trong-excel-7-tbmcc

Ví dụ 4: Thống kê sử dụng ký tự khác

Chủ đề: Sử dụng hàm COUNTIF để tìm kiếm trong bảng Số lượng bán cho các đơn hàng có tên khác với ô B4, như hình dưới đây.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = COUNTIF (B4: B8, “<>”&B4) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

countif-trong-excel-8-tbmcc

Bước 2: Enter

countif-trong-excel-9-tbmcc

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm dữ liệu có điều kiện, với các ví dụ minh họa dễ hiểu. Hi vọng bài viết này có thể giúp bạn thực hiện hàm COUNTIF trong công việc và học tập, nếu có góp ý hãy để lại lời nhắn bên dưới, và đừng quên chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *